Fyzioterapie

Physiotherapia - z řeckého physis - síla přírodní a therapeiá - léčení.

Fyzioterapie je obor zdravotnické činnosti zaměřený na diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového systému. Prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických postupů cíleně ovlivňuje funkce ostatních systémů včetně funkcí psychických.

     Unie fyzioterapeutů (www.unify-cr.cz)

Zabývá se zejména pohybovým systémem, jeho analýzou pomocí specifických diagnostických postupů. Základním cílem je léčba funkčních poruch pohybového aparátu, mezi něž řadíme např. blokády kloubů, svalové spasmy a další, s využitím anatomických a fyziologických poznatků pohybového aparátu.

Hlavním diagnostickým a zároveň terapeutickým „nástrojem“ je terapeutova ruka.

Fyzioterapeut řeší u dospělých zejména bolesti zad, funkční poruchy pohybového aparátu a úrazy. Po vyšetření využívá různých technik, jejich volba se odvíjí od míry vzdělání. Samozřejmostí je nácvik správného držení těla a návrh na úpravu pracovního režimu či prostředí.