Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence

Dysfunkce pánevního dna je manifestována jako: inkontinence (močová, fekální), funkční sterilita, prolaps pánevních orgánů, chronická bolest pánve, sexuální dysfunkce, bolesti zad. 

Každá 2-3 žena trpí stresovou (zátěžovou - např.kýchnutí) inkontinencí (50% inkontinencí), svádět to na proběhlý porod nebo menopauzu je časté!? Můžeme to řešit! 

Je také dokázána souvislost s dysfunkcí pánevního dna a bolestí v zádech (Lee,2000).

Předporodní a poporodní bolesti pánve jsou také časté a svými symptomy typické - bolest v pánevní oblasti, svalová dysbalance, obtížná chůze do schodů, otáčení na posteli, zvednání se, zvedání břemene, problémy provádět domácí práce, koníčky, sexuální disabilita,...

Při terapii a jejím vedení vycházím z cíleného vyšetření - testy funkční, specifické,...Následné cvičení je cílené, často za využití vhodných pomůcek ( vaginání závaží, elektrická stimulace, stabilizační cvičení pánve,...).

                                                            

Klasifikace stresové inkontinence:

  1. stupeň - unikání moči po kapkách při kašli, smíchu, kýchnutí, zvednání těžkých břemen
  2. stupeň - moč uniká v situacích s podstatně mírnějším vzestupem intraabdominálního tlaku - při běhu, chůzi, chůzi po schodech,...
  3. stupeň - k úniku moči dochází již při minimálním vzestupu nitrobřišního tlaku - při pomalé chůzi nebo i v klidu ve vzpřímené poloze, moč odtéká prakticky permanentně

Cvičením řešitelný je stupeň 1-2. U třetího stupně je nutná spolupráce s urogynekologem.

Nejen ženy mají problém s inkontinencí 6,9% mužů nad 64let a 5% mužů nad 20let - nejčastěji u dysfunkce svalů pánevního dna. Po operaci prostaty je inkontinentních až 95% mužů do 1roku po operaci!