Měkké a mobilizační techniky

Jsou nejdůležitější a nejvíce používané techniky manuální medicíny pro řešení bolestivých myofasciálních spoušťových bodů (tzv.triggerpointů), což jsou přesně lokaliovaná, citlivá místa ve svalech, která vznikají vlivem přetížení, úrazu nebo nemoci. K odstranění těchto poruch jsou právě měkké techniky. Při terapie se postupuje z povrchových vrstech do hlubších.Mezi měkké tkáně patří kůže, podkoží, svaly, svalové pochvy a jejich povázky. Měkké tkáně mají úzký vztah k pohybové soustavě a pro svou správnou funkci musí být volně posunlivé.

Kloubní mobilizace se využívá v případě blokády kloubu nebo pohybového segmentu páteře (spojení dvou sousedících obratlů). K zablokování kloubů dochází při přetížení, úrazech, nárazech, strnulých polohách a při svalové nerovnováze nebo vadném držení těla. Kolem zablokovaného kloubu se mění i měkké tkáně, stagnuje krevní a lymfatický oběh a samozřejmě to bolí.

 Mobilizace jsou šetrné a pomalé, využívá se dechu a pohledu očí. Jedná se o jemné, opakované pohyby na hranici možného rozsahu sloužící k obnově kloubní hry (tzv.joint-play) a zvětšení pohyblivosti v kloubu.