Metoda PNF

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace nebo také Kabatova metoda podle dr.H.Kabata (1913-1995), který položil základy této metodě.

Jednou větou jde o aktivaci nevyužitých rezerv CNS (centrálního nervového systému) pomocí pohybových vzorců, manuálního kontaktu, přesně cíleného odporu, svalového a kloubního podráždění. 

Při této facilitaci  dochází k aktivaci maximálního počtu motorických jednotek ve svalech. Pohyby, kterých metodika využívá, jsou převzaté z přirozených pohybů zdravého člověka. Jsou to prostorové pohyby trupu, horních a dolních končetin, které jsou uspořádány do pohybových vzorců, které mají rotační a diagonální charakter. Mechanismus PNF vychází se zásady, že mozek "myslí" v pohybech a ne v jednotlivých svalech

Hlavní indikací je naučení a znovunaučení pohybu (pac. po CMP, úrazech mozku,...), oslabení svalů, omezení rozsahu pohybu, kloubní instabilita, kontraktury, spasticita, bolestivá omezení pohyblivosti v kloubech, odstranění nebo zmírnění bolesti...