Prvky pilates medical

Pilates je ideální fyzická aktivita pro pacienty s funkčním vertebrogenním onemocněním. To je obrovská skupina lidí, kteří po terapii potřebují nasměrovat, co a jak přesně dělat.
Důraz je kladen na postupný rozvoj uvědomování si tělesného pohybu a pro metodu charakteristická přesnost provedení jednotlivých pohybů každého cviku. Proto mohou mít mnohdy i nepatrné pohyby výrazně prospěšný účinek. Po bližším seznámení s metodou se ukáže, že tento systém je tak účinný právě díky koncentraci na každý pohyb.

Více na:https://www.rehamoon.sk/pilates-medical/co-je-pilates-medical/