Respirační fyzioterapie

Je systém dechové rehabilitace, který pomáhá řešit dušnost, kašel a zvýšenou tvorbu bronchiální sekrece. Metoda je založena na zlepšení průchodnosti dýchacích cest, prevenci zhoršování funkce plic a zvýšení fyzické zdatnosti.Metody respirační fyzioterapie jsou účinné jak u spolupracujících pacientů, tak u nemocných, kteří nemohou nebo nejsou schopni spolupracovat, například z důvodů vyčerpání, dezorientace nebo bezvědomí.

Více na https://www.uzdravim.cz/respiracni-fyzioterapie.html