Senzomotorická stimulace

Metodika senzomotorické stimulace obsahuje soustavu balančních cviků prováděných v různých polohách. Jedním z cílů, kterých chceme při cvičení dosáhnout, je aktivace hlubokých svalů nohy (využívá se technika formování tzv. „malé nohy“).

Cílem cvičení je zlepšení svalové koordinace, úprava poruch rovnováhy, zlepšení držení těla a stabilizace trupu ve stoji a chůzi, doléčení poúrazových a pooperačních stavů pohybového aparátu. Dále usilujeme o začlenění nově získaných pohybových stereotypů do běžných denních aktivit.

K nácviku se využívá tzv.labilních ploch - kulová úseč, velké míče, pěnové podložky, balancestepy, balanční sandály....