Vojtova metoda

Touto technikou lze vstoupit do geneticky kódovaného pohybového programu člověka, do jeho řízení. Přesným zásahem z periferie (stimulace tzv. spouštových bodů ve výchozích polohách) se vyvolá přesná motorická odpověď. Dochází k aktivaci svalů, které pacient nedokáže volně zapojit. Opakovanou terapií dochází k napřímení páteře, ruce a nohy se dají cíleněji využít pro opěrné a úchopové funkce. Terapie je efektivní nejen u motorických poruch vzniklých poruchou CNS, ale i u poruch pohybové soustavy vzniklých z jiných příčin.

Na základě vlastních pozorování a zkušeností položil základy metody v 50. letech 20.století neurolog Václav Vojta (1917-2000)

Vojtova metoda vysílá podněty do mozku, a tím aktivuje přirozené a vrozené schopnosti pacienta.

Hlavní indikací jsou poruchy motorického vývoje u pacientů dětského věku, stavy po poranění mozku, míchy, skolióza, asymetrické držení těla novorozence, kojence,... V České republice je tato metoda považována za nejlepší léčbu pro pacienty s poruchami psychomotorického vývoje.

Je Vojtova metoda pro všechny?

Vojtova metoda nemá věkové omezení. Absolutní kontraindikace neexistuje. Metoda disponuje technickými prostředky, které musí kvalifikovaný terapeeut přizpůsobit danému stavu a reakci pacienta.

U malých dětí se používá hlavně apři poruchách motorického (pohybového) vývoje, CKTP (centrální koordinační a tonusové poruchy), stavy po porodních zlomeninách klíční kosti, parézy brachiálního plexu (ochrnutí horní končetiny), nedovyvinutá jádra kyčelních kloubů, predilekce držení hlavy (stáčení hlavičky k jedné straně), DMO (dětská mozková obrna). U starších dětí, pak při poruchách držení těla, skolióz apod. U dospělých se Vojtova metoda používá u celé řady poruch pohybového aparátu včetně bolestí zad.

Kdy má dítě začít cvičit Vojtovu metodu?

Pokud projev dítěte neodpovídá vrozenému očekávání matky, tak se u ní dostavuje neklid a úzkost, začne hledat pomoc a vysvětlení. Dr. Vojta měl velký respekt k tomuto vrozenému mateřskému instinktu a nikdy jej nepodceňoval a obavy matek nebagatelizovat. Ve své ordinaci měl mapsáno: "Maminka má vždychky pravdu".

Pokud je tedy matka "něčím" ve vývoji svého dítěte znepokojena, co ani často není schopna přesně popsat, pak je zcela nezbytné, aby hledala odbornou pomoc. Skutečnou odbornou pomoc, nikoli chlácholivé bláboly o tom, že "dítě je líné", že " z toto vyroste", že "každé dítě je jiné". Matka, která přijde na vyšetření s podezřením , že vývoj u jejího dítěte není zcela v pořádku by se v žádném případě neměla nechat odbýt nějakým vágním prohlášením.

Proč při cvičení děti pláčou?

Toto se Vojtově metodě často vytýká. Není to však tím, že by cvičení bolelo - bolet nesmí. Je to tím, že jsou drážděny spoušťové zóny, kterými jsou děti podvědomě nuceny vykonávat pohyb, který jim je vlastně cizí, který je jim nepříjemný a zlobí je. Bližší a pohodlnější je pro ně pohyb jejich chybné motoriky, který už si za svůj krátký život stihli osvojit.